Suntem Organizația Studenților Creștini Evanghelici din București.

Suntem tineri și luptăm contra curentului! Credem în valori de nezdruncinat.
Indiferent de religie, promovăm credința creștină pentru cei ce caută conținut și nu forme.
Într-o lume a incertitudinii, căutăm valorile eterne! Și nu, asta nu înseamnă chiar deloc plictiseală!

OSCEB există cu scopul de promova valorile credinței creștine și Evanghelia biblică în mediul universitar din București, într-un mod relevant pentru generația actuală. Facem parte din organizația națională OSCER și internațională IFES.

Viziunea și misiunea noastra este ca orice student să fie informat în ceea ce privește Creștinismul, bazele propriei credințe, direcții în căutarea scopului de a trăi ș.a. Și dorim să formăm o comunitate studențească în care studenții trăiesc valorile vieții de creștin și doresc să împărtășească această viziune mai departe.

 

 

Mai exact, în ce credem? Membrii OSCEB cred şi acceptă în mod personal:
 1. Existenţa eternă a unui singur Dumnezeu în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

2. Suveranitatea lui Dumnezeu în creaţie, revelaţie, răscumpărare şi judecata finală.

3. Inspiraţia divină şi autoritatea supremă a Sfintei Scripturi - Biblia - ea cuprinde tot în ce priveşte credinţa şi comportamentul.

4. Păcătoşenia şi vinovăţia universală a tuturor oamenilor după căderea omului în păcat, ei devenind astfel un subiect al mâniei şi condamnării din partea lui Dumnezeu.

5. Răscumpărarea de vină, pedeapsa şi de sub domnia păcatului care se poate realiza numai şi numai prin moartea jertfitoare a Domnului Iisus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, învierea Lui în trup şi înălţarea la dreapta lui Dumnezeu Tatăl.

6. Prezenţa Duhului Sfânt în credincios, în lucrarea de regenerare şi sfinţire a Lui.

7. Justificarea omului păcătos prin harul lui Dumnezeu numai şi numai prin credinţă.

8. Biserica universală, unică şi sfântă ca Trup al lui Hristos a tuturor credincioşilor Lui.

9. Revenirea în trup a Domnului Iisus Hristos pentru judecata finală.

10. Învierea din morţi a tuturor oamenilor, a celor pierduţi pentru pedeapsa veşnică, iar a celor mântuiţi pentru viaţa veşnică.

 

 

OSCEB a început după Revoluție, în 1990, odată cu organizarea de tabere și conferințe cu scopul promovării valorilor credinței, studii biblice în facultăți și cămine, tabere de instruire și întâlniri săptămânale studențești. În 1995 grupul studențesc a fost înregistrat legal sub numele de “Organizația Studenților Creștini Evanghelici din București”. Echipa IFES și organizația națională OSCER au sprijinit clarificarea misiunii și obiectivelor, formarea de lideri și implementarea de noi inițiative.

 

Bucureștiul are un statut special în țară, fiind singurul oraș care nu aparține nici unui județ. Totuși, populația sa este mai numeroasă decât a oricărui județ. Zona metropolitană București cuprinde actualmente aproximativ 2,4 milioane de locuitori (neoficial 3,4 milioane).

În București sunt peste 300.000 de studenți, cei mai mulți provenind din alte orașe. Vrem să fim în mijlocul lor, să-i sprijin și să le oferim o perspectivă diferită cu privire la viață, perspectiva creștină, biblică.

Parteneri